Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam Bluecom Version 8.0

Thông tin về Công ty cổ phần Bluecom Việt Nam instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Extra Order Line
Add an extra line on Website Sales Order, this module is used by other modules like loyalty module, etc.
CRM
Tiềm năng, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Email, Tin tức
Online Billing
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Quản trị dự án
Dự án, Nhiệm vụ
Ghi chú
Sticky notes, Collaborative, Memos
Issue Tracking
Hỗ trợ, theo dõi lỗi
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Product Catalog Aeroo Report
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Quản lý kho
Tồn kho, Vận tải, Lưu kho
Chat nội bộ
OpenERP Chat
MRP
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routing
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Danh bạ nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Chấm công
Chấm công, Vào ra, Hoạt động
VN HR Insurances
Vietnam HR Insurances
Quy trình tuyển dụng
Công việc, Tuyển dụng, Ứng viên, Phỏng vấn, Khảo sát
Quản lý kỳ nghỉ
Nghỉ lễ, cấp phát ngày nghỉ và yêu cầu nghỉ
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Employee Advance
Employee Advance
Đánh giá người lao động
Khảo sát, đánh giá định kỳ
Audit Log
Backend Theme
Backend Theme
Report to printer
bc_support
bc_support
Update blog Theme
Update blog Theme
CGV FB game
CGV FB game
Bluecom Theme
Bluecom Theme
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Connector
PrestaShop-Odoo connector
Sổ địa chỉ
Liên hệ, cá nhân và công ty
Custom Icon
Custom Icon
Document Manage
Manage related document attachments
Gamification
Trao đổi trực tuyến
Chat trực tuyến với Khách hàng/Khách truy cập website
Đặt ăn trưa
Đặt ăn trưa
Odoo Web Login Screen
The new configurable Odoo Web Login Screen
Work Breakdown Structure
Project Work Breakdown Structure
Purchase History Of Products
Purchase history of products in Purchase Order
Aeroo Reports
Enterprise grade reporting solution
Aeroo Reports Web Controller
Additional file MIME types
Aeroo Reports - Direct printing to printer
Print Aeroo Reports directly to a printer
Aeroo Reports - Sample
Just a demo report
Show row number in tree/list view.
Xây dưng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Sự kiện trực tuyến
Lập kế hoạch, Thúc đẩy và Bán sự kiện
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý phương tiện
Phương tiện, thuê mượn, bảo hiểm, chi phí